Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o změnách spojených s testováním žákům od 3. 1. 2021:
 
 
Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021, a to že
 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
  • pozitivně testovanému žákovi je vydáno potvrzení a jeho údaje jsou předány do systému, který během 24 vygeneruje žádanku na PCR test. Není nutné kontaktovat praktického lékaře. Na testování je ovšem nutné se předem objednat.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.
 
Jaššová Natálie, ředitelka školy
 
 
Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst
Protože je to velmi citlivé a diskutované téma, uvádíme tyto základní principy:
- žáci i učitelé nosí roušku pouze ve společných prostorách,
- ve třídě ji nasazenu nemají.
 
Osobní hygiena, prevence nemocí
- žáci jsou pravidelně edukováni a nabádáni k mytí, případně dezinfekci rukou,
- jsou poučeni o respirační hygieně (smrkat do papírového kapesníku, ihned vyhazovat),
- k dispozici jsou všude tekutá mýdla, v kmenových třídách a na toaletách také dezinfekce,
- dítě vykazující příznaky respiračních chorob (kašel, rýma, teplota), nemůže být do školy vpuštěno - v případě zhoršení zdravotního stavu musí být izolováno mimo kolektiv a rodič bude vyzván k vyzvednutí dítěte,
- obecně se nedoporučuje vstup třetích osob do budovy školy, osobám vykazujícím příznaky respiračních chorob toto nebude umožněno vůbec.
 
 
Vážení rodiče, 
v případě dotazů se obracejte na třídní učitele a vedení školy (556 305 342, 556 305 158, 604 691 731).
Natálie Jaššová, ředitelka školy
Kontakty:
 • Vedení školy - Natálie Jaššová / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 604 691 731
 • Pedagogičtí pracovníci: email ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jídelna: 556 305 417, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon škola: 556 305 342 (II. stupeň), 556 305 115 (I. stupeň).
 • Další telefonické kontakty pouze individuálně po domluvě.
 
Natálie Jaššová, ředitelka školy
 
 Konzultační hodiny pedagogů platné při prezenční výuce

je možné využít uvedené časy po předchozí mailové domluvě nebo si domluvit individuálně jiný vhodný termín

Jméno

Den

Čas

Emailové adresy

Jana Bučková

 ---  --- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Fussová (IV. B)

 úterý  14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lenka Galová (VII. A)

 pondělí

 14 - 15

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radek Gronych (V. A, preventista)

 úterý  14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lucie Hamplová (psycholog) 

 pondělí   14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eva Hejčová (VIII. A)

 pondělí  14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiřina Holleschová (I. A)

 úterý 

 14 - 15  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Horáková (II. B)

 úterý  14.30 - 15.30  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Natálie Jaššová (ředitelka)

 úterý - pátek  14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Irena Karásková (II. A)          

 pondělí  14 - 15  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miroslava Klusová (I. B)

 pondělí 

 14 - 14.45  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Košarišťanová (III. A)

 úterý  14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr Mazůrek

 pátek   14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tomáš Odstrčil

 úterý

14 - 15 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Soňa Patakiová (výchovný poradce)  úterý 14 - 15

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Raková (IV. B)

 čtvrtek

14 - 15

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Schilderová (zástupce ŘŠ)

 středa

14 - 15

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radka Škrobánková (soc. pedagog) 

 pondělí a středa 

14-15

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdeňka Veselá (IV. A)

 středa

 14.30 - 15.30 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jakub Zatloukal (IX. A)

 čtvrtek

 14 - 14.45 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alena Zeisbergerová (VI. A)

 pondělí

 14 - 15  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.