V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

6787 plakat w page 001

V rámci projektu "Šablon" se základní škola v Budišově zapojila do vícero aktivit, které povedou k posílení inkluzivního vzdělávání, ale také rozvoji mimoškolních aktivit či personální podpory prostřednictvím školního asistenta.

 

Společně na horách / Wspólne v górach

Na základě podané žádosti EŘV Euroregionu Silesia schválil projekt s názvem "Společně na horách", jehož hlavní aktivitou bude lyžařský kurz v Loučné nad Desnou.

Aktuální fotodokumentaci sledujte ZDE, krátká fotogalerie mj. i v Galerii našeho webu.

Protože se jedná o projekt v programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, je zřejmé, že budou utužovány vazby v rámci česko-polské spolupráce. Na polské straně se projektu zúčastní základní škola ze sdružení Zespól Szkól v Mszanie (www.zs-mszana.com)

Po úspěšné propagaci zdravého stravování přichází dotace v podobě ovoce, zeleniny a neochuceného mléka zcela zdarma přímo k žákům základních škol.

Ve školním roce 2017/2018 bude všem žákům bez výjimky a zcela zdarma poskytováno neochucené mléko a čerstvé ovoce a zelenina 2x měsíčně.
Dodávku vhodných výrobků bude do školy dodávat firma MK Fruit.

Back to top