Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 NextGenerationEU

 

NPO

 MSMT.jpg

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

 

Naše škola realizuje pro své žáky kroužky: Robotika pro mladší děti / Čtenář nebo redaktor? / Polytechnika v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.