Projekt byl realizován za podpory:
  • Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
  • Státní fond životního prostředí České republiky: www.sfzp.cz

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí na ZŠ Budišov nad Budišovkou základní škola využívá různé nástroje pro snižování nerovností ve vzdělávání:

- personální podporu: asisten pro žáky se sociálním znevýhodněním, kariérový poradce, koordinátor inkluze,

- podporu žáků formou: psychosociální intervence, preventivních programů, exkurzí, zážitkového vzdělávání, doučování,

- spolupráci školy a dalších organizací formou: case managementu,

- podporu pedagogů formou: mentoringu a koučinku.

Evidenční číslo projektu: 0067/PODSKOL/2022.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 31.8.2025.

V rámci projektu byla zřízena pozice sociálního a speciálního pedagoga (Mgr. Rozálie Zlámalová, Mgr. Kateřina Raková).

Projekt zajišťuje vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogického wellbeingu.

Ve školní družině se zaměřuje na inovativní a zážitkové formy vzdělávání.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 NextGenerationEU

 

NPO

 MSMT.jpg