PROJEKT PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍTKOVSKU 2/ IN-VIT 2
Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Společně na horách / Wspólne v górach

Na základě podané žádosti EŘV Euroregionu Silesia schválil projekt s názvem "Společně na horách", jehož hlavní aktivitou bude lyžařský kurz v Loučné nad Desnou.

Aktuální fotodokumentaci sledujte ZDE, krátká fotogalerie mj. i v Galerii našeho webu.

Protože se jedná o projekt v programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, je zřejmé, že budou utužovány vazby v rámci česko-polské spolupráce. Na polské straně se projektu zúčastní základní škola ze sdružení Zespól Szkól v Mszanie (www.zs-mszana.com)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

Po úspěšné propagaci zdravého stravování přichází dotace v podobě ovoce, zeleniny a neochuceného mléka zcela zdarma přímo k žákům základních škol.

Ve školním roce 2017/2018 bude všem žákům bez výjimky a zcela zdarma poskytováno neochucené mléko a čerstvé ovoce a zelenina 2x měsíčně.
Dodávku vhodných výrobků bude do školy dodávat firma MK Fruit.