Celý projekt je pak koncipován nejen jako místo pro výuku tzv. „pozemků“, tzn. pracovních činností s náplní učiva směrovanou k pěstitelství, ale cílem bylo vytvořit prostor, který je možné využívat také pro výuku dalších předmětů. K těmto účelům slouží zejména edukační prvky – naučné tabule, pexesa s přírodovědnou tematikou, zídka z různých druhů hornin, plot z různých druhů dřev. Myslelo se i na relaxaci a odpočinek – proto máme ohniště, abychom si zpříjemnili mnohá odpoledne i jinými aktivitami než jen výukou. 12 špalků rozmístěných kolem ohniště tu pak není pro 12 „měsíčků“, ale poklop na ohniště s hodinovými ručičkami tak bude umožňovat žákům naučit se hodiny i jiným způsobem.

Na realizaci podoby zahrady se podílela firma ing. Olgy Šamárkové, která je také autorkou návrhu. Obrovský a těžko vyčíslitelný podíl na samotné realizaci pak mají Technické služby Města Budišov nad Budišovkou, které se často podřizovaly našim návrhům a přáním. Zejména pánové Junek a Novák se na určitých detailech zahrady neskutečně nadřeli a je mou povinností i milou ctí je v tomto článku zmínit.

V závěru je nutné zmínit přání nejen mé, ale snad i všech občanů a rodičů žáků naší školy, aby se dětem na zahradě líbilo, aby se zde naučily spoustu nových věcí také jiným a aktivním způsobem, a aby si uvědomily, jak krásná je příroda kolem nás a že je potřeba ji chránit a pečovat o ni.

Pár záběrů ze zahrady a jejího otevření můžete vidět v naší GALERCE.

Natálie Jaššová, ředitelka ZŠ