Škola vyučuje ve školním roce 2023-24 dle dvou vzdělávacích programů:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (pouze 5. ročník)

Škola pro všechny (zbývající ročníky)