při Základní škole Budišov nad Budišovkou

 

Obecné informace

Školní družina funguje při Základní škole Budišov nad Budišovkou a zajišťuje péči o žáky před a po pravidelném vyučování. Školní družina je zde zejména pro žáky nižšího stupně, přihlášky se podávají na začátku školního roku na zápisním lístku, kde je nutné taky přesně sdělit, kdo bude dítě vyzvedávat.

Provoz družiny je zajišťován třemi vychovatelkami - Věra Procházková, Martina Pončíková, Zlatuše Paprstková, které jsou k dispozici v době od 6.00 do 7.40 a dále od 11.45 do 16.30.

Družina využívá pro svůj provoz v ranních hodinách tříd školní budovy na náměstí Republiky – tzn. žáci přicházejí do školní družiny přímo do budovy školy. Po škole jsou pak odváděny vychovatelkami nebo třídními učitelkami do družiny, která odpoledne sídlí v budově SVČ Budišov nad Budišovkou – Domečku (ČSA 325 – bývalý Dům dětí a mládeže), z důvodu rozšíření kapacity ŠD je pak jedno oddělení odpoledne umístěno v budově školy na náměstí Republiky. Zde děti využívají jak vnitřní prostory organizace pro své hry a případné učení či plnění domácích úkolů (vždy jen se souhlasem rodičů, v době od 15.30 do 16.30), tak i malé venkovní hřiště či další venkovní prostory (budova na ulici ČSA).

Při výchovné činnosti je pak kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností, pozornost, zručnost, jsou procvičovány potřebné schopnosti a dovednosti nutné nejen pro vyučování, ale také pro kontakt s vrstevníky.

Pod vedením vychovatelek ŠD realizuje také drobné exkurze, projektové aktivity a další akce dle platného vzdělávacího programu, jenž je zaměřen tematicky dle ročních období (beseda v knihovně, příprava na vánoční jarmark, bezpečí silničního provozu aj.).

Úplata za školní družinu činí 200 korun na školní rok. V případě, že ŠD navštěvují sourozenci, je nutné platit za každého sourozence uvedený poplatek.

Více informací je možné získat v platném znění Vzdělávacího programu školní družiny při ZŠ Budišov nad Budišovkou, dále přímo u vychovatelek či vedení školy.

Ve školním roce 2018/2019 je družina po dobu vedlejších prázdnin (tj. podzimních, pololetních, jarních, velikonočních) uzavřena. Pouze při přihlášení alespoň 10 účastníků (žáků) družiny bude provoz družiny realizován i ve dnech vedlejších prázdnin. V době letních prázdnin je družina uzavřena.

 

Dokumenty ke stažení


Vzdělávací program
Vnitřní řád školní družiny

Back to top