při Základní škole Budišov nad Budišovkou

 

Obecné informace

Školní družina funguje při Základní škole Budišov nad Budišovkou a zajišťuje péči o žáky před a po pravidelném vyučování. Školní družina je zde zejména pro žáky nižšího stupně, přihlášky se podávají do konce května, na začátku školního roku na zápisním lístku pak rodiče uváději, kdo a kdy  bude dítě vyzvedávat.

Provoz družiny je zajišťován třemi vychovatelkami - Martina Pončíková, Zlatuše Paprstková a Lenka Andělová, které jsou k dispozici v době od 6.00 do 7.40 a dále od 11.45 do 16.30.

Družina využívá pro svůj provoz v ranních hodinách tříd školní budovy na náměstí Republiky – tzn. žáci přicházejí do školní družiny přímo do budovy školy. Po škole jsou pak odváděny vychovatelkami nebo třídními učitelkami do družiny, která odpoledne sídlí v nové budově SVČ Budišov nad Budišovkou – Žlutý domeček (ČSA 325 – vedle bývalého Domu dětí a mládeže). Zde děti využívají jak vnitřní prostory pro své hry a případné učení či plnění domácích úkolů, tak i malé venkovní hřiště či další venkovní prostory (budova na ulici ČSA). V družině je také nabízeno doučování - letos mj. díky projektu IN-VIT 2.

Při výchovné činnosti je pak kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností, pozornost, zručnost, jsou procvičovány potřebné schopnosti a dovednosti nutné nejen pro vyučování, ale také pro kontakt s vrstevníky.

Pod vedením vychovatelek ŠD realizuje také drobné exkurze, projektové aktivity a další akce dle platného vzdělávacího programu, jenž je zaměřen tematicky dle ročních období (beseda v knihovně, příprava na vánoční jarmark, bezpečí silničního provozu aj.).

Úplata za školní družinu činí 200 korun na školní rok. V případě, že ŠD navštěvují sourozenci, je nutné platit za každého sourozence uvedený poplatek.

Více informací je možné získat v platném znění Vzdělávacího programu školní družiny při ZŠ Budišov nad Budišovkou, dále přímo u vychovatelek či vedení školy.

Ve školním roce 2019/2020 je družina po dobu vedlejších prázdnin (tj. podzimních, pololetních, jarních, velikonočních) uzavřena. Pouze při přihlášení alespoň 10 účastníků (žáků) družiny bude provoz družiny realizován i ve dnech vedlejších prázdnin. V době letních prázdnin je družina uzavřena.

 

Dokumenty ke stažení


Vzdělávací program


Vnitřní řád školní družiny