při Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců základní školy, mateřské školy a také ostatních občanů.

 

Vážení návštěvníci, 

i po zahájení provozu pro školní stravování (25.5.) bude jídlo pro cizí strávníky rozváženo. Tento stav bude trvat prozatím do 30.6. 2020. Konzumace oběda v prostorách školní jídelny pro cizí strávníky prozatím není možná.

Jídelníček 1. - 5. června

Přihlašování a odhlašování obědů, platby

První den neplánované nepřítomnosti žáka (v případě nemoci apod.) ve škole je považován za pobyt ve škole a v uvedený den není možné oběd odhlásit. Je možné oběd vydat do jídlonosiče např. rodičům. V případě další nepřítomnosti (z důvodu nemoci aj.) u žáků a pedagogů je nutné doplatit částku za mzdové a věcné náklady (36 Kč) na oběd.

Odhlášení a přihlášení se provádí den předem nejpozději do 13.00.

Platby stravného se provádí především bezhotovostně (složenkou, převodem na účet), ve výjimečných případech také hotově v pokladně ekonomky školy po předchozí domluvě. Obědy na následující měsíc musí být zaplaceny do konce aktuálního měsíce (např. obědy na listopad musí být uhrazeny do konce října, jinak není odběr obědů v listopadu možný).

Ceník stravného - od 1. 9. 2019

Mateřská škola – menší děti (3-6 let): 17,- oběd / 10,- přesnídávka (7,- + 3,- Kč nápoje) / 6,- svačinka
Mateřská škola – větší děti (7-10 let): 22,- oběd / 10,- přesnídávka / 6,- svačinka
Základní škola – mladší žáci (7-10 let): 22,-
Základní škola – starší žáci (11-14 let): 24,-
Základní škola – žáci 15+ 26,-
Dospělí – cizí strávníci: 69,-
Dospělí – důchodci: 67,-

Ke stažení:

Vnitřní řád školní jídelny