Projekt přispívá ke zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání a je zaměřen na tyto aktivity:

 

  • personální podpora školních asistentů a sociálního pedagoga,
  • prohloubení spolupráce mezi základní a mateřskou školou,
  • veřejné diskuzní besedy na téma vzdělávání,
  • dobrá praxe v rámci studijních cest do zahraničí.