V rámci projektu Podpora rovných příležitostí na ZŠ Budišov nad Budišovkou základní škola využívá různé nástroje pro snižování nerovností ve vzdělávání:

- personální podporu: asisten pro žáky se sociálním znevýhodněním, kariérový poradce, koordinátor inkluze,

- podporu žáků formou: psychosociální intervence, preventivních programů, exkurzí, zážitkového vzdělávání, doučování,

- spolupráci školy a dalších organizací formou: case managementu,

- podporu pedagogů formou: mentoringu a koučinku.

Evidenční číslo projektu: 0067/PODSKOL/2022.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 31.8.2025.