Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

 

Naše škola realizuje pro své žáky kroužky: Robotika pro mladší děti / Čtenář nebo redaktor? / Polytechnika v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.