I ve školním roce 2019/2020 plánujeme realizaci lyžařských kurzů pro oba stupně školy.

Lyžařská školička se uskuteční ve skiareálu Hlinsko v Čechách. Detaily akce budou probrány na schůzce s rodiči dne 4. 12. 2019 v 15.00 ve třídě Mgr. Jiřiny Holleschové, garantky kurzu.

Předpokládaná cena činí 4.500,- Kč. Termín konání kurzu je 19. - 24. ledna 2020.

Lyžařský kurz II. stupně se uskuteční již tradičně ve skiareálu Kopřivná. Žáci budou ubytováni na chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Organizační schůzky budou realizovány až v lednu, prosíme rodiče o úhradu zálohy 2.000,- Kč nejpozději v prosinci 2019.

Předpokládaná cena kurzu je 3.300,- Kč. Termín konání kurzu je 23. - 28. února 2020.

Back to top