Vážení občané Budišova a jeho místních částí,

letos se s koledníky bohužel nemůžeme potkat. Ve Vašich schránkách se ale již brzy objeví dopis s možností přispět na dobrou věc a poděkování za přízeň. I letos je koledováno pro účel místních charit. 

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:

65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit

15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit

10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí

5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika

5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Více informací naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz/

____________________________________________________________________

Záměry Charity Odry 2021 

Doplnění IT zařízení a softwaru

Obnovení a zajištění autoparku

Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

 

Na webu Tříkrálové sbírky můžete přispět na vaši místní Charitu zadáním PSČ, nebo města. Pro více informací navštivte web Charity Odry: https://odry.charita.cz/trikralova-sbirka-2021/

Charitu Odry podpoříte při Tříkrálové sbírce 2021 také s těmito platebními údaji:

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011

 

Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.

Děkujeme za Vaši štědrost!