Vážení spoluobčané,
výsledky Tříkrálové sbírky 2024 ke dni 31. 1. 2024 za Charitu Odry jsou tyto:
koledování do kasiček 1,142.440 Kč, online koleda 4.800 Kč a bezhotovostní dary 36.609 Kč. Celkem tedy 1,183.849 Kč z toho pro Charitu Odry připadne částka 769.501 Kč. Vybrané valuty byly vyměněny a zaslány na konto Tříkrálové sbírky.
Každoroční Tříkrálová sbírka představuje v našem regionu významnou tradici spojenou s projevem solidarity a pomoci potřebným. S radostí můžeme konstatovat, že letošní ročník byl ve znamení přibližně stejného úspěchu jako v loňském roce.
Na tomto místě bychom rádi vyjádřili naši hlubokou vděčnost všem dárcům, kteří otevřeli své srdce i peněženky a přispěli na podporu dobré věci. Vaše štědrost a ochota přijmout koledníky do Vašich domovů jsou základními pilíři úspěchu celé sbírky. Díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba a rozvíjet naše charitní služby.
Obrovský dík patří také všem koledníkům a organizátorům, kteří se navzdory nepříznivému počasí neúnavně věnovali zajištění sbírky a průběhu koledování. Vaše obětavost, odhodlání a radost z pomoci jsou inspirací pro nás všechny. Jste důkazem toho, že společně můžeme dosáhnout výjimečných věcí.

Letošní Tříkrálová sbírka byla skutečným svědectvím toho, co lze dosáhnout, když se spojí srdce a úsilí mnoha. Její úspěch nám připomíná, jak důležité je stát si vzájemně po boku a pomáhat si. S vděčností v srdci se již nyní těšíme na příští ročník a doufáme, že naše společenství bude i nadále růst ve vzájemné lásce a podpoře.

Děkujeme Vám všem a zůstáváme s úctou.
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry