My tři králové jdeme k vám... Text této koledy se v minulých 14 dnech (1. - 14. ledna) nesl Budišovem, Podlesím, Guntramovicemi i Oldřůvkami. A protože všude u nás žijí dobří lidé, vykoledovalo se pro Charitu ČR celkem 58.801 korun!

Úžasní byli i dárci v místních částech: Staré Oldřůvky: 4.509,- / Podlesí: 6.277,- / Guntramovice: 9.904,-

Tímto bych chtěla poděkovat našim žákům a jejich sourozencům: Pepovi, Patrikovi, Pájovi, Lili, Jule, Denči, Štěpánkovi, Ondrovi, Elišce, Vojtovi, Kájovi, Matouškovi, Pepíkovi, Lukymu, Aleškovi, Markovi, Danielce, Víťovi, Báře, Ádi, Zuzce, Pepimu, Markétce, Paťulce, Lucince, Ondrovi, Ivušce, Honzíkovi, Domčovi, Filipovi, Lucce, Nikči, Nele, Zdeňkovi, Amálce, Sabči, Míši, Terce, Emě, Aldovi a Beatce za krásný zpěv a ochotu koledovat.

Nešlo by to ale bez doprovodu, který zajistili rodiče, sourozenci, pedagogové ze školy a místního dětského domova. Jsem tedy velmi vděčná paní Veselé, Krásové, Paprstkové, Dvořákové, Holleschové, Ščurkové, Pončíkové, Sekerkové, Vlkové a Andělové, a pánům Halamíčkům (Josef a Petr) a panu Mazánkovi, že myšlenku charitní sbírky podpořili. 

Výtěžek sbírky bude rozdělen následovně:

65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit

15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit

10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí

5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika

5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

____________________________________________________________________

Záměr Charity Odry na využití sbírky pro rok 2020:

(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry:

- Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby