V letošním roce uplyne 100 od založení české školy v Budišově nad Budišovkou. Ač Československá republika vznikla roku 1918, tak české školství bylo v Budišově probuzeno s lehkým zpožděním. Důvod je poměrně logický: historie našeho města až do vzniku republiky, jeho  meziválečné období až do odsunu německého obyvatelstva v letech 1945-1946 je úzce spjato s obyvateli německé národnosti, kteří zde bydleli, tudíž ta pravá historie českého školství začíná výrazně později, ač zde budova školy u radnice stojí již od roku 1877. Z dochovaných pramenů např. víme, že v letech 1928/29 (školní rok) chodilo do školy 21 českých žáků, české školství tak v Budišově zakládá svou historii sice rokem 1923, ale s poměrně malou účastí (skutečný nárůst a naplnění tříd českými obyvateli lze čekat až s příchodem dosídlenců po 2. světové válce).

Ale datum je datum, je to datum krásně kulaté, proto jsme se v rámci pedagogického sboru rozhodli spojit toto datum s tradiční akcí, kterou je školní Akademie. Ta se sice neodehrává v termínu zahájení školního roku, anóbrž na jeho konci, ale tento „nepodstatný“ organizační detail byl tak nějak zatlačen do pozadí a Akademii jsme letos uzpůsobili právě stoletému výročí. Byl to dozajista skvělý odborný nápad kolegy Kuby Zatloukala, aby si každá třída připravila pro určité historické období scénku, divadlo, vystoupení – no prostě nač si kdo troufne. Šlo hlavně o to, aby to naše komediantství bylo vhodně rozprostřeno v rovině té kulaté stovky let. 

A tak v pátek 23. června v 16 hodin v kulturním domě měli diváci možnost zhlédnout parodii sokolského cvičení stejně jako spartakiádu, zkoušení u tabule z období znalostí dnes již naprosto nepodstatných stejně jako téma, které by bylo před 100 i méně lety v žánru sci-fi: ukázku online výuky. Žáci a jejich učitelé hýřili vtipem i důvtipem, mrštností, tancem i zpěvem. A 90minutové představení zakončené vlastní žákovskou coververzí písně „Za 100 let“ uběhlo skutečně velmi rychle.

Ale když už byl důvod k oslavě, rozhodli jsme se pro žáky i rodiče tuto akci doprovodit něčím navíc: ve foyer kulturního domu bylo možné zhlédnout historické fotografie (ty tedy i z doby starší než 100 let) a některé školní dokumenty. Pro žáky, mládež i jejich rodiče pak byla od 19 hodin připravena „večerní tancovačka“, jejíž dýdžejování zastal kolega Tomáš Odstrčil. Ale nebyla to jen tancovačka, která na žáky čekala: byla přichystána bohatá tombola, občerstvení, fotokoutek, a došlo i na zábavné hry, které nakonec sklidily velký potlesk. Takže kdo mohl a měl čas, dobře se bavil, pojedl a popil (samozřejmě jen nealko!), a s ohledem na ohlasy na tuto akci si jako parta lidí, kteří ve škole společně bojujeme za pedagogické i společenské cíle, můžeme říci, že jsme tu stovku dobře oslavili!

Akademii školy je možné zhlédnout stále na webu (sociální síť, webové stránky). Historické dobové materiály, dokumenty a fotografie opět ukážeme ještě v tomto roce během Budišovského adventu při příležitosti školního jarmarku – to bude jistě větší klid a čas k rozjímání nad dobou dávnou minulou.

Na závěr mi dovolte jménem mým, ale i jménem všech pracovníků školy popřát žákům a rodičům hezké prázdniny a dovolenou, a naší malebné budišovské škole ještě tolik krásných let, kolik bude pro její žáky potřeba!

Natálie Jaššová a zaměstnanci ZŠ Budišov nad Budišovkou

K historii školství v Budišově přikládáme několik zajímavých informací, které zpracoval pan učitel Mgr. Jakub Zatloukal na základě článku paní Heleny Malušové, dlouholeté pracovnice budišovského MKIS a na základě výpisků z Vlastivědy moravské:

Úryvky z dějin základního školství Budišově nad Budišovkou

  • První zmínky o školním vzdělávání na Budišovsku pochází z druhé poloviny 16. století. Jak bylo v té době zvykem, první školy zřizovala Katolická církev a jednalo se o tzv. farní školy - v Budišově, Guntramovicích a okolních obcích. Školy fungovaly pod dohledem budišovských děkanů.
  • Rozvoj školství v našem regionu přichází koncem  18. století s reformami Marie Terezie a Josefa. Z budišovské farní školy se stává škola hlavní.  
  • Po dalších školských reformách už ve městě na počátku století 20. sídlí škola měšťanská a škola obecná, a dále také pokračovací škola živnostenská. Vzhledem k národnostnímu složení našeho regionu je potřeba dodat, že dosavadní výuka na těchto školách probíhala výhradně v německém jazyce.
  • Ke změně dochází až po vzniku československé republiky – 1. září 1923 byla v Budišově otevřena první česká menšinová škola. Před sto lety žilo v našem městě pouze několik desítek Čechů a Moravanů, proto naši školu v těchto letech navštěvovalo nejvýše 20 žáků.
  • Po II. světové válce došlo postupně k celkové reformě československého školství, školy národní, obecné či měšťanské byly sloučeny do jednotného základního vzdělávání, nejdříve osmiletého, později devítiletého.
  • Zmiňme, že až do roku 1974 mohli žáci navštěvovat 1. – 4. třídu základní školy také v Guntramovicích a Podlesí.
  • Kromě základního školství v našem městě fungovala od roku 1957 také Zvláštní škola, na které se vyučovalo téměř 50 let - připomeňme si jména dlouholetých pedagogů - pana Miroslava Kohoutka a paní Jany Pavlů.
  • Ke škole se také váže mnohaletá činnost Základní umělecké školy (tehdy Lidová škola umění), kterou řídil a dlouhá léta zde vyučoval pan Jan Čermák.
  • Po roce 1989 - dnes: Nejdéle sloužícím ředitel ZŠ v Budišově byl dlouho pan Ing. Jan Blatecký, toho v délce ředitelského působení překonal až pan učitel Jan Vondrouš. Školu vedl v nové, porevoluční, éře svobodných devadesátých let a v novém miléniu. Po dlouhých 27 letech ho v roce 2017 ve funkci vystřídala současná paní ředitelka Natálie Jaššová.

Fotografie z Akademie: https://www.skolabudisov.cz/o-skole/galerie/category/26-akademie-2023

Vážení rodiče,
ve spolupráci se Schools United jsme se rozhodli jít do záměru VYTVOŘENÍ KOLEKCE OBLEČENÍ S LOGEM/NÁZVEM ŠKOLY.
Nebojte se, v žádném případě nejde o školní uniformy, ale o běžné oblečení (tričko, mikina, čepice, batoh aj.), které bude možné zakoupit v e-shopu společnosti Schools United. Tento nákup si hradí každý sám, každý se může rozhodnout, jakou barvu či jaký kus oděvu si vybere.
Ze zkušeností jiných škol víme, že je o tyto věci zájem a neradi bychom tuto dobrou věc upírali našim žákům, či Vám, rodičům.
Ale abychom pak na tričku či šortkách fakt měli to, na čem se shodla většina, je nutné nyní HLASOVAT o vítězný motiv: na základě podnětů jsme společně vytvořili 3 návrhy - je na Vás vybrat ten "nej". Hlasování probíhá zde:

https://schoolsunited.cz/hlasovani/bf601513

Nebojte se, hlasujte - jediné, co se bude na závěr chtít, je Váš email, aby nebylo možné posílat více hlasů jedné osoby.
A neváhejte - hlasování trvá do 17.3. (do pátku!!!).

Po ukončení hlasování budete informováni o výsledku a také o tom, kdy bude e-shop spuštěn. Tak směle do toho.

Tento týden ve škole:

- třída 4. B jede na výuku dopravní výchovy do Oder - info žáci obdrží v Bakalářích.

Oznámení o dni ředitelského volna dne 29. 9. (pátek):

- ředitelka školy oznamuje udělení dne tzv. dalšího volna na pátek, 29.9.2023. Žáci budou odhlášeni z obědů, v případě zájmu je nutné žáky přihlásit. Školní družina funguje standardně od 6.00 do 16.30.

Pomůcky do školy - co zakoupit:

- v uvedeném odkaze je seznam pro všechny ročníky, které pomůcky je nutné pořídit dětem do školy pro zdárný průběh vzdělávání: PŘEHLED ŠKOLNÍCH POMŮCEK

Školní jídelna:

- upozorňujeme na nedoplatky ve školní jídelně (Bakaláři), obědy musí být za září uhrazeny do 10.9., jinak budou žáci ze stravování odhlášeni

- platbu na následující měsíc je nutné provést vždy měsíc předem!

Školní družina:

- funguje od prvního dne školy v době 6 - 7.40 / 11.45 - 16.30

- školní družinu navštěvují přihlášené děti (prvňáčci u zápisu podávali přihlášku), úhrada školní družiny musí být provedena nejpozději do konce října

- na výuku ZUŠ, která bude probíhat na budově Halaškovo nám. 178 (nikoliv v Domečku!), budou děti dle možností a dohody s rodiči převáděny - odváděny zpět do družiny

Vodní radovánky jsou oblíbenou aktivitou většiny dětí. Aby byly radovánky i bezpečnou aktivitou, je nutné se umět ve vodě chovat. Nejen toto, ale i mnoho dalšího si děti osvojují během plaveckého výcviku, kterého se každoročně účastní. Výuka plavání se odehrává v Opavě v Městských lázních a zajišťuje ji plavecká škola Leandros.

Instruktorky a instruktoři v barevných dresech a úsměvem na tváři se dětem intenzivně věnují a i pár zarytých odpůrců plavání postupně zacpe nos, s radostí skočí mezi spolužáky a strach z vody je pryč. Mokré vysvědčení, které plavce na konci plaveckých lekcí čeká, je nejen odměnou, ale také důkazem toho, co děti v bazénu dokázaly.

Plavání ve školním roce 2022 - 2023 začíná 20. března a trvá až do 10. června. Z důvodu výcviku již žáci nemají klasickou tělesnou výchovu a dochází u nich ke změně rozvrhu hodin.

 

Organizační pokyny TS a Plavecké školy Leandros

Několik snímků ze slavnostního otevření budovy základní školy dne 26. října 2021. Děkujeme všem za účast a podporu!

https://www.budisov.eu/mesto/fotogalerie/foto-2021/slavnostni-otevreni-zakladni-skoly-budisov-nad-budisovkou-938cs.html