I ve školním roce 2019/2020 plánujeme realizaci lyžařských kurzů pro oba stupně školy.

Lyžařská školička se uskuteční ve skiareálu Hlinsko v Čechách. Detaily akce budou probrány na schůzce s rodiči dne 4. 12. 2019 v 15.00 ve třídě Mgr. Jiřiny Holleschové, garantky kurzu.

Předpokládaná cena činí 4.500,- Kč. Termín konání kurzu je 19. - 24. ledna 2020.

Lyžařský kurz II. stupně se uskuteční již tradičně ve skiareálu Kopřivná. Žáci budou ubytováni na chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Organizační schůzky budou realizovány až v lednu, prosíme rodiče o úhradu zálohy 2.000,- Kč nejpozději v prosinci 2019.

Předpokládaná cena kurzu je 3.300,- Kč. Termín konání kurzu je 23. - 28. února 2020.

Sportovním zážitkem každého školního roku je atletická, či chcete-li "sportovní" olympiáda. Žáci I. a II. stupně v jednotlivých kategoriích závodí v nejrůznějších běžeckých, skokanských a vrhacích disciplínách. Vše bedlivě sledují oči pedagogů, kterým neunikne ani vteřina navíc. Sladká odměna je pak pochvalou za výkon :)

Je fajn, že i v dnešní kybernetické době děti naší školy stále vědí, že svaly na nohou a rukou se musí používat, jinak zakrní.

Několik zajímavých fotografií zde v GALERCE.

Každoročně se žáci IV. a V. ročníků vydávají vždy na podzim a na jaře na výcvik dopravní bezpečnosti do Oder. Zde na dopravním hřišti trénují coby cyklisté a chodci situace, které je mohou potkat v každodenním životě. Součástí výcviku je také skládání testu dopravní bezpečnosti. 

Akce se koná mj. díky finanční podpoře ORP Vítkov, která hradí příspěvek na dopravu - žáci pravidelně na dopravní hřiště dojíždějí vlakem. Akce se tak stává malým školním výletem, který si určitě užívají všichni!

Pár zajímavých fotografií zhlédněte v naší GALERCE.

Naše škola je místem, které má blízko přírodě. Malebné umístění města Budišov v kotlině mezi  Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy, ohraničení hygienickým pásmem vodní nádrže Kružberk, málo přístupná nedaleká oblast výcvikového prostoru Libavá - to vše hovoří pro skutečnost, že tu máme hezkou přírodu, zdravý vzduch, a nakonec i přírodní bohatství.

Povědomí o vhodném přístupu ke krajině, životnímu prostředí uplatňujeme napříč všemi předměty, v žácích budujeme vědomí sounáležitosti s místem a krajinou, učíme je o ekologii projektově i ve škole.

Zajímavou akcí je Den Země, kdy ve spolupráci s různými organizacemi Města Budišov nad Budišovkou a pracovníky městského úřadu, s pracovníky Lesů ČR či čistírny odpadních vod společnosti SMVaK žáci řeší úkoly na stanovištích a tráví dopolední výuku ve městě a v přírodě. 

Pár fotografií ke zhlédnutí ZDE.

Vážení rodiče,

výsledky zápisu jsou uvedeny v níže přiloženém souboru.

Natálie Jaššová, ředitelka školy

Výsledky zápisu do I. tříd

Back to top