Vážení rodiče,

1. března bude zahájena kompletní rekonstrukce budovy školy na nám. Republiky (národka/I. stupeň).

Žáci prvních i druhých tříd zahájí výuku po prázdninách již v budově školy u kostela (Halaškovo náměstí). Bude zde také umístěna ranní družina. Do ranní družiny a první den školy (15. února) přijdou všichni žáci hlavním vchodem, následně se bude již využívat boční vchod.

Pro telefonický kontakt využívejte číslo 556 305 342 (ekonomka školy, budete přepojeni), pro omlouvání využívejte prosím elektronický způsob (mail, Bakaláři - Komens). 

V případě nástupu žáků dalších tříd (3. a 4.) se budou také tito vzdělávat v budově školy na Halaškově náměstí. 

Děkujeme za pochopení situace. Předpokládaný návrat do tříd na nám. Republiky by měl být v květnu, doufejme, že se vše podaří v uvedeném časovém plánu.

Součástí rekonstrukce v hodnotě více než 7 mil. korun je výměna všech oken, oprava fasády, zateplení půdy. Třídy budou také nově vymalovány. Na vylepšené a hezké prostory se velmi těšíme.

 

Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o. 

V loňském školním roce se na Základní škole Budišov nad Budišovkou podařilo zrekonstruovat učebnu chemie, přírodopisu a fyziky, a zcela nová je i učebna polytechniky, která slouží k výuce klasických dílen, ale i programování či práci se stroji a zařízeními, kterými byla učebna nově vybavena.

Díky dotační podpoře z Místní akční skupiny Opavsko se podařilo zrealizovat kompletní rekonstrukci učeben, pořídit vybavení a zajistit bezbariérovost části budovy díky schodišťovým plošinám a sociálnímu zařízení. To vše za bezmála 4 miliony korun, které se podařilo díky dotaci získat. Finanční podíl Města Budišov nad Budišovkou, které je zřizovatelem, pak činil 10 %.

Zaměření učeben cílí na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd, techniky (učebna disponuje např. i robotickou soupravou, 3D skenerem a tiskárnou), ale i manuální zručnosti, jež se zdá být dnes již téměř nepotřebnou, na druhou stranu ovšem nikoliv nezbytnou (součástí vybavení je např. i pásová či lupínková pila nebo soustruh). Bezbariérovost usnadňuje školní den handicapovanému žákovi, který školu navštěvuje. Na projekt navazuje také spolupráce s místními firmami a potencionálními zaměstnavateli – Linaset, a. s., Cernin, s. r. o., Lesy BnB či Technické služby Města BnB.

Rekonstrukce učeben se podařila o něco rychleji mj. i díky koronavirové pauze, která školy na jaře uzavřela, čímž se naskytl prostor k fyzické realizaci. V pondělí 5. října tak mohli žáci i rodiče vyzkoušet zařízení, pokusy, které byly připraveny. Učebny zhlédli také ti, díky kterým se realizace podařila: zástupci MAS Opavsko - pan Jiří Krist a Marek Hořínek, zástupce firmy Linaset, a. s., dále Pavel Jílek, místostarosta Města Budišov nad Budisovkou a projektový manažer fy Mumandi. Realizaci úspěšně vyřešila fa KDZ z Vizovic.

chemie2přírodopis2

 

Vážení rodiče,

uvědomujeme si dopady koronakrize na rozpočty rodin. Naše škola přichází se vstřícnou pomocí naprosto všem, kteří se ocitli ve složité situaci, a obědy pro děti zdarma by tuto mohla trochu vyřešit.

Dále chceme sdělit rodičům, kteří si podali žádost během června, že je schválena ze strany nadace i zřizovatele. Děti mohou jít na oběd již 1. září. Upozorňujeme dále rodiče, že jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte obědy odhlašovat. Pokud bude tato povinnost opomíjena a nedodržena, je ředitelka školy oprávněna dítě z programu podpory vyřadit.

Nestihli jste termín? Neváhejte a doneste formuláře co nejdříve. V případě potřeby či ohledně dalších informací kontaktujte přímo vedení školy: 604 691 731, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žádost - obědy pro děti 2020/2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů 2020/2021

 

Vážení rodiče,
dle sdělení vlády od 1. března 2021 je ve všech třídách povinná distanční výuka.

Distanční výuka:

  • výuka probíhá přes Classroom v Google Meet - dle předmětů, u menších dětí dle rozpisu vyučujících,
  • nerealizují se online výchovy (výtvarná, hudební, občanská, výchova ke zdraví, tělesná)
  • pokud se nemůžete spojit, nemáte možnost technického připojení, jsou Vám doneseny úkoly v papírové podobě v pondělí. Tyto je nutné odevzdat v pátek nejpozději do 11.30, pozdější doručení bez předchozí omluvy nebude akceptováno, 
  • komunikujte s vyučujícími dle možností (Komens v Bakalářích, email, Messenger, na vyžádání také telefonicky),- stále platí, že je nutné žáky při zdravotní či technické indispozici i dodatečně omlouvat.

Ke školní jídelně oznamujeme:

  • Žáci v distanční výuce mají obědy odhlášeny. Kdo chce, může se přihlásit (telefonicky, přes internet) na odebírání obědů do jídlonosičů: výdej je možný pouze od 11.00 do 11.30. Cena oběda je pro žáky zlevněná (22/24/26 Kč).

Informace k ošetřovnému: 

Kontakty:
  • Vedení školy - Natálie Jaššová / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 604 691 731
  • Pedagogičtí pracovníci: email ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Telefon škola: 556 305 342 (II. stupeň)
  • Další telefonické kontakty pouze individuálně po domluvě.

Vážení rodiče, 

na odkazech rozvrhů jednotlivých tříd (horní lišta - odkaz "Třídy") naleznete konkrétní informace včetně začátku výuky, rozvrhu a přidělených vyučujících. Tato infografika má pouze stručný informativní charakter.

Pro žáky II. stupně (6. - 8. třída) jsou plánovány 2 vzdělávací dny v týdnu počínaje 8. 6. 2020. Rodiče žáka mají povinnost žádost o vzdělávací aktivity oznámit (písemně, telefonicky) třídnímu učiteli do středy 3. června 2020.

INFOGRAFIKA

Harmonogram rozvolňování opatření ve školství dle MŠMT