Vážení rodiče,

blíží se duben, měsíc zápisu budoucích prvňáčků. Tímto Vás chceme informovat, že proběhne následujícím způsobem:

  • rodiče budou zváni spolu s dětmi na individuální pohovory v odpoledních hodinách (začínáme již po Velikonocích - termíny budou sděleny telefonicky či písemnou pozvánkou),  
  • pokud se rozhodnete uplatnit možnost odkladu povinné školní docházky, je možné dodat podklady bez přítomnosti dítěte (a neabsolvovat tedy pohovor),
  • pro pohovor je potřeba připravit si rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti, vyplněný zápisní list a žádost o přijetí,
  • pro uplatnění odkladu povinné školní docházky je nutné doložit také kladné stanovisko poradenského zařízení a kladné stanovisko dětského lékaře,
  • níže připojujeme formuláře, které můžete pro zápis či odklad využít.

Na zápisy s Vašimi dětmi se velmi těšíme.

Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou.

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce

 

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad 

Dotazník pro rodiče - formulář PPP Vítkov

Žádost pro rodiče k odkladu - formulář PPP Vítkov