Zájmové útvary budou probíhat ve školním roce 2021/2022 pod vedením pedagogů školy nebo v místním Středisku volného času (svcbudisov.cz).

Kroužky ve škole:

Breptálek - Mgr. Miroslava Klusová a Mgr. Jiřina Holleschová (I. stupeň)

Šachy - Slavomír Jaššo (družina - bude upřesněno)

Ve škole je možné využít řadu doučovacích aktivit, které vedou učitelé nebo asistenti pedagoga. Zeptejte se svého třídního učitele.