Vážení občané Budišova a jeho místních částí,

letos se s koledníky bohužel nemůžeme potkat. Ve Vašich schránkách se ale již brzy objeví dopis s možností přispět na dobrou věc a poděkování za přízeň. I letos je koledováno pro účel místních charit. 

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:

65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit

15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit

10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí

5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika

5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Více informací naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz/

____________________________________________________________________

Záměry Charity Odry 2021 

Doplnění IT zařízení a softwaru

Obnovení a zajištění autoparku

Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

 

Na webu Tříkrálové sbírky můžete přispět na vaši místní Charitu zadáním PSČ, nebo města. Pro více informací navštivte web Charity Odry: https://odry.charita.cz/trikralova-sbirka-2021/

Charitu Odry podpoříte při Tříkrálové sbírce 2021 také s těmito platebními údaji:

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011

 

Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.

Děkujeme za Vaši štědrost!

Díky otevření skiareálu Horní Guntramovice můžeme od roku 2023 využívat blízkost sjezdovky a jezdit na lyžařský kurz opravdu za kopec.

Fotky z minulého lyžařského výcviku jsou k dispozici zde: https://www.skolabudisov.cz/o-skole/galerie/category/27-lyzak-horni-guntramovice

V letošním školním roce plánujeme hned 2 lyžařské kurzy:

5. - 9. února 2024 vyrazí na kopec 6. a 7. ročníky - instruktoři: Mgr. Petr Mazůrek, Mgr. Radek Gronych, Mgr. Tomáš Odstrčil, cena 1.500,-

12. - 16. února 2024 vyrazí na kopec přihlášení žáci 1. - 5. tříd, kurzu se ujmou odborníci ze SkiCentra v Odrách, cena 3.500,-

Naše škola je místem, které má blízko přírodě. Malebné umístění města Budišov v kotlině mezi  Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy, ohraničení hygienickým pásmem vodní nádrže Kružberk, málo přístupná nedaleká oblast výcvikového prostoru Libavá - to vše hovoří pro skutečnost, že tu máme hezkou přírodu, zdravý vzduch, a nakonec i přírodní bohatství.

Povědomí o vhodném přístupu ke krajině, životnímu prostředí uplatňujeme napříč všemi předměty, v žácích budujeme vědomí sounáležitosti s místem a krajinou, učíme je o ekologii projektově i ve škole.

Zajímavou akcí je Den Země, kdy ve spolupráci s různými organizacemi Města Budišov nad Budišovkou a pracovníky městského úřadu, s pracovníky Lesů ČR či čistírny odpadních vod společnosti SMVaK žáci řeší úkoly na stanovištích a tráví dopolední výuku ve městě a v přírodě. 

Pár fotografií ke zhlédnutí ZDE.

Sportovním zážitkem každého školního roku je atletická, či chcete-li "sportovní" olympiáda. Žáci I. a II. stupně v jednotlivých kategoriích závodí v nejrůznějších běžeckých, skokanských a vrhacích disciplínách. Vše bedlivě sledují oči pedagogů, kterým neunikne ani vteřina navíc. Sladká odměna je pak pochvalou za výkon :)

Je fajn, že i v dnešní kybernetické době děti naší školy stále vědí, že svaly na nohou a rukou se musí používat, jinak zakrní.

Několik zajímavých fotografií zde v GALERCE.

Každoročně se žáci IV. a V. ročníků vydávají vždy na podzim a na jaře na výcvik dopravní bezpečnosti do Oder. Zde na dopravním hřišti trénují coby cyklisté a chodci situace, které je mohou potkat v každodenním životě. Součástí výcviku je také skládání testu dopravní bezpečnosti. 

Akce se koná mj. díky finanční podpoře ORP Vítkov, která hradí příspěvek na dopravu - žáci pravidelně na dopravní hřiště dojíždějí vlakem. Akce se tak stává malým školním výletem, který si určitě užívají všichni!

Pár zajímavých fotografií zhlédněte v naší GALERCE.