Prosím čtěte pozorně:

V pondělí 11.10.2021 končí distanční výuka všech tříd kromě 4. B (distanční výuka se ukončuje ke 12.10.), žáci se vzdělávají dle běžného rozvrhu.
 
Prosíme zákonné zástupce, aby sdělili třídním učitelům:
 
a) zda jejich dítě prodělalo COVID 19 (a kdy mu končí tzv. ochranná lhůta - tj. 180 dní po prodělané nemoci, musí být potvrzeno lékařem),
b) zda je jejich dítě očkované (pokud ano, prosíme o sdělení termínu 2. dávky vakcíny).
 
Tyto informace mohou urychlit administrativní procesy ve směru k šetření krajské hygienické stanice. Pokud se Vašeho dítěte očkování ani prodělaná nemoc netýká, není nutné na tuto výzvu reagovat.
 
Natálie Jaššová, ředitelka školy