Naše škola je místem, které má blízko přírodě. Malebné umístění města Budišov v kotlině mezi  Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy, ohraničení hygienickým pásmem vodní nádrže Kružberk, málo přístupná nedaleká oblast výcvikového prostoru Libavá - to vše hovoří pro skutečnost, že tu máme hezkou přírodu, zdravý vzduch, a nakonec i přírodní bohatství.

Povědomí o vhodném přístupu ke krajině, životnímu prostředí uplatňujeme napříč všemi předměty, v žácích budujeme vědomí sounáležitosti s místem a krajinou, učíme je o ekologii projektově i ve škole.

Zajímavou akcí je Den Země, kdy ve spolupráci s různými organizacemi Města Budišov nad Budišovkou a pracovníky městského úřadu, s pracovníky Lesů ČR či čistírny odpadních vod společnosti SMVaK žáci řeší úkoly na stanovištích a tráví dopolední výuku ve městě a v přírodě. 

Pár fotografií ke zhlédnutí ZDE.