Zahájení školního roku pro 2. - 9. ročníky:

- před budovou radnice dne 1. 9. 2022 v 8 hodin.

Zahájení školního roku pro 1. ročníky:

- velký sál kulturního domu dne 1. 9. 2022 v 9 hodin.

První den školního roku:

- budou žáci seznámeni se školním řádem, dokumentací školy,

- dostanou informace k nutné výbavě pro vyučování (info o ceně za pracovní sešity),

- opětovně získají informace, které sešity si mají pořídit (bylo sděleno na konci minulého školního roku).

Školní jídelna:

- funguje od prvního dne vyučování a všichni žáci mají přihlášené obědy, 1. 9. 2022 předpokládáme výdej obědů od 11.30

- prvňáčci, kteří nemají zatím oběd přihlášený, si musejí na 1.9. oběd přihlásit

- děti zařazené do programu Obědy pro děti a Obědy do škol mají automaticky od 1. 9. 2022 oběd

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu:

- od pondělí 5. září, pondělní volitelné dvouhodinové bloky (7. - 9. ročník) budou zahájeny až 12. září

Školní družina:

- funguje od prvního dne školy v době 6 - 7.40 / 11.45 - 16.30

- školní družinu navštěvují přihlášené děti (prvňáčci u zápisu podávali přihlášku) - jsou volna ještě 4 místa do naplnění kapacity

- na výuku ZUŠ, která bude probíhat na budově Halaškovo nám. 178 (nikoliv v Domečku!), budou děti dle možností a dohody s rodiči převáděny - odváděny zpět do družiny

 

Na všechny naše žáky se velmi těšíme!

Pedagogové a pracovníci Základní školy Budišov nad Budišovkou.