Tento týden ve škole:

- třída 4. B jede na výuku dopravní výchovy do Oder - info žáci obdrží v Bakalářích.

Oznámení o dni ředitelského volna dne 29. 9. (pátek):

- ředitelka školy oznamuje udělení dne tzv. dalšího volna na pátek, 29.9.2023. Žáci budou odhlášeni z obědů, v případě zájmu je nutné žáky přihlásit. Školní družina funguje standardně od 6.00 do 16.30.

Pomůcky do školy - co zakoupit:

- v uvedeném odkaze je seznam pro všechny ročníky, které pomůcky je nutné pořídit dětem do školy pro zdárný průběh vzdělávání: PŘEHLED ŠKOLNÍCH POMŮCEK

Školní jídelna:

- upozorňujeme na nedoplatky ve školní jídelně (Bakaláři), obědy musí být za září uhrazeny do 10.9., jinak budou žáci ze stravování odhlášeni

- platbu na následující měsíc je nutné provést vždy měsíc předem!

Školní družina:

- funguje od prvního dne školy v době 6 - 7.40 / 11.45 - 16.30

- školní družinu navštěvují přihlášené děti (prvňáčci u zápisu podávali přihlášku), úhrada školní družiny musí být provedena nejpozději do konce října

- na výuku ZUŠ, která bude probíhat na budově Halaškovo nám. 178 (nikoliv v Domečku!), budou děti dle možností a dohody s rodiči převáděny - odváděny zpět do družiny