V loňském školním roce se na Základní škole Budišov nad Budišovkou podařilo zrekonstruovat učebnu chemie, přírodopisu a fyziky, a zcela nová je i učebna polytechniky, která slouží k výuce klasických dílen, ale i programování či práci se stroji a zařízeními, kterými byla učebna nově vybavena.

Díky dotační podpoře z Místní akční skupiny Opavsko se podařilo zrealizovat kompletní rekonstrukci učeben, pořídit vybavení a zajistit bezbariérovost části budovy díky schodišťovým plošinám a sociálnímu zařízení. To vše za bezmála 4 miliony korun, které se podařilo díky dotaci získat. Finanční podíl Města Budišov nad Budišovkou, které je zřizovatelem, pak činil 10 %.

Zaměření učeben cílí na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd, techniky (učebna disponuje např. i robotickou soupravou, 3D skenerem a tiskárnou), ale i manuální zručnosti, jež se zdá být dnes již téměř nepotřebnou, na druhou stranu ovšem nikoliv nezbytnou (součástí vybavení je např. i pásová či lupínková pila nebo soustruh). Bezbariérovost usnadňuje školní den handicapovanému žákovi, který školu navštěvuje. Na projekt navazuje také spolupráce s místními firmami a potencionálními zaměstnavateli – Linaset, a. s., Cernin, s. r. o., Lesy BnB či Technické služby Města BnB.

Rekonstrukce učeben se podařila o něco rychleji mj. i díky koronavirové pauze, která školy na jaře uzavřela, čímž se naskytl prostor k fyzické realizaci. V pondělí 5. října tak mohli žáci i rodiče vyzkoušet zařízení, pokusy, které byly připraveny. Učebny zhlédli také ti, díky kterým se realizace podařila: zástupci MAS Opavsko - pan Jiří Krist a Marek Hořínek, zástupce firmy Linaset, a. s., dále Pavel Jílek, místostarosta Města Budišov nad Budisovkou a projektový manažer fy Mumandi. Realizaci úspěšně vyřešila fa KDZ z Vizovic.

chemie2přírodopis2