Vážení rodiče,

v tomto týdnu proběhne v pondělí dne 9.9. od 15.30 na budově školy na Halaškově náměstí 178 třídní schůzka žáků 5. třídy.

Dne 18. 9. (středa) bude výuka zkrácena do 11.30 z důvodu konání konference k projektu IN-VIT.

Dne 26. 9. (čtvrtek) proběhne výuka dopravní výchovy žáků 4. tříd (IV. A a IV. B) na dopravním hřišti v Odrách. Odjezd vlakem 6.30 z Budišova, návrat 14.30. Bližší informace se dozvíte od třídních učitelek prostřednictvím žákovských knížek.

Prosíme děti 5. tříd, aby si vzaly 50,- Kč jako zálohu na zámek uzamykatelných skříněk.

Při ztrátě žákovské knížky je požadována po žácích úhrada 20,- Kč.

SEZNAM VĚCÍ PRO PRVŇÁČKA

Třídní schůzky k jednotlivým čtvrtletím se v letošním školním roce konají v těchto termínech:

14. listopad / 9. leden / 2. duben / 28. květen

vždy v době od 14.00 do 17.00 v kmenových učebnách daných tříd.

Třídní schůzky pro rodiče žáků IX. třídy:

Termín bude upřesněn.