Vážení rodiče,
dle sdělení vlády od 4. ledna 2021 se vrací do škol pouze I. a II. ročníků, v ostatních ročnících pak pokračuje distanční výuka.

Informace pro prvňáčky a druháčky:

 • Děti mají standardní rozvrh, v hodinách tělesné výchovy probíhá náhradní program (výuka se nekrátí).
 • Ve třídách se bude intenzivně větrat, děti dobře oblékejte!
 • Provoz školy je od 7.40 do skončení vyučování. Vstup rodičům do prostor šaten je zakázán! Respektujte tento pokyn, děti to zvládnou. Není dále možné vstupovat do školy ráno před výukou za účelem řešení školních věcí - domlouvejte si odpolední termín nebo věc konzultujte mailem či telefonicky. Rodiče vstupují do školy hlavním vchodem.
 • Obědy musíme načasovat tak, aby 1. A obědvala kolem 12.00, 1. B kolem 12.15 a II. třída obědvá až ve 12.30. Respektujte tento čas při vyzvedávání dětí po obědě. Nezdržujte se příliš v prostorách šatny školní jídelny.
 • Všechny děti musí mít 2 čisté roušky s sebou. Nenechávejte dětem jednorázové roušky či filtry několik dní, textilní roušky pravidelně perte. Štít není vhodná ochrana dle pokynu KHS. Dítě bez roušky bohužel nemůžeme ke vzdělávání pustit do školy.
 • Družina je pro žáky otevřena od 6.00 ve škole, odpolední družina zatím pouze do 15.30 ve Středisku volného času na ulici ČSA.
 • Děti nejsou v družině spolu (prvňáčci), ale zůstávají odděleně dle rozdělení ve třídách. Takto musí zůstat i odpoledne, oddělení nejsou slučována.

  Děkujeme za pochopení těšíme se na setkání. Vedení školy a pedagogové.

Distanční výuka:

 • výuka od 3. ročníků probíhá přes jednotlivé Classroomy v Google meet,
 • třetí a čtvrté třídy mají hodiny matematiky, češtiny a prvouky realizovány ve svých menších skupinách,
 • AJ ve 3. a 4. ročníku a vlastivěda s přírodovědou ve 4. ročníku běží v době standardních rozvrhů
 • nerealizují se zatím výchovy (výtvarná, hudební, občanská, výchova ke zdraví, tělesná)
 • pokud se nemůžete spojit přes skype, nemáte možnost technického připojení, jsou Vám doneseny úkoly v papírové podobě v pondělí. Tyto je nutné odevzdat v pátek nejpozději do 11.30, pozdější doručení bez předchozí omluvy nebude akceptováno, 
 • komunikujte s vyučujícími dle možností (Komens v Bakalářích, email, Messenger, na vyžádání také telefonicky),- stále platí, že je nutné žáky při zdravotní indispozici omlouvat.

Ke školní jídelně oznamujeme: 

 • První den 4. 1. 2021 budou mít všichni žáci prvních a druhých ročníků, kteří se stravují ve školní jídelně, oběd přihlášen. Stejně tak budou přihlášeny i děti rodičů krizových složek. Pokud Vaše dítě nemá nastoupit, oběd mu odhlaste.
 • Žáci v distanční výuce mají obědy odhlášeny. Kdo chce, může se přihlásit (telefonicky, přes internet) na odebírání obědů do jídlonosičů: výdej je možný pouze od 11.15 do 11.30. Cena oběda je pro žáky zlevněná (22/24/26 Kč).

Kontakty:
 • Vedení školy - Natálie Jaššová / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 604 691 731
 • Pedagogičtí pracovníci: email ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon škola: 556 305 342 (II. stupeň), 556 305 115 (I. stupeň)
 • Další telefonické kontakty pouze individuálně po dom