Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o změnách spojených s testováním žákům od 3. 1. 2022:
 
 
Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021, a to že
 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
  • pozitivně testovanému žákovi je vydáno potvrzení a jeho údaje jsou předány do systému, který během 24 vygeneruje žádanku na PCR test. Není nutné kontaktovat praktického lékaře. Na testování je ovšem nutné se předem objednat.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

PŘEHLED ZMĚN OD 3.1.2022 TAKÉ ZDE

 

 
Jaššová Natálie, ředitelka školy
 
 
Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst
Protože je to velmi citlivé a diskutované téma, uvádíme tyto základní principy:
- žáci i učitelé nosí roušku pouze ve společných prostorách,
- ve třídě ji nasazenu nemají.
 
Osobní hygiena, prevence nemocí
- žáci jsou pravidelně edukováni a nabádáni k mytí, případně dezinfekci rukou,
- jsou poučeni o respirační hygieně (smrkat do papírového kapesníku, ihned vyhazovat),
- k dispozici jsou všude tekutá mýdla, v kmenových třídách a na toaletách také dezinfekce,
- dítě vykazující příznaky respiračních chorob (kašel, rýma, teplota), nemůže být do školy vpuštěno - v případě zhoršení zdravotního stavu musí být izolováno mimo kolektiv a rodič bude vyzván k vyzvednutí dítěte,
- obecně se nedoporučuje vstup třetích osob do budovy školy, osobám vykazujícím příznaky respiračních chorob toto nebude umožněno vůbec.
 
 
Vážení rodiče, 
v případě dotazů se obracejte na třídní učitele a vedení školy (556 305 342, 556 305 158, 604 691 731).
Natálie Jaššová, ředitelka školy
Kontakty:
 • Vedení školy - Natálie Jaššová / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 604 691 731
 • Pedagogičtí pracovníci: email ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jídelna: 556 305 417, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon škola: 556 305 342 (II. stupeň), 556 305 115 (I. stupeň).
 • Další telefonické kontakty pouze individuálně po domluvě.