Velkou předností je fakt, že děti mohou z družiny volně přecházet do kroužků organizovaných místním SVČ, dále mohou navštěvovat ZUŠ Vítkov, jejíž výuka zde taky dvakrát týdně probíhá.

Při dobrém počasí lze využít venkovních ploch ke  hrám či aktivitám na průlezkách na menším dětském hřišti, které je taktéž součástí zahrady SVČ.

Družina je otevřena až do 16.30.

Back to top