Díky projektu IN-VIT (více o projektu v záložce „O škole“ / „Projekty“) je možné realizovat také díky činnosti školních asistentů aktivity, které by se dříve dařily jen složitě financovat.

V rámci rozpočtu projektu je možné využívat pomoc školních asistentů (v letošním roce Lenka Andělová a Jana Košarišťanová) při práci pro děti ohrožené školním neúspěchem, případně ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jedná se hlavně o pomoc při doučování žáků, o jejich aktivity po skončení výuky, ve školní družině. To vše má vést k tomu, aby pocítili jisté uspokojení ze svého výkonu ve škole.

Doučování bude pokračovat i v letošním roce, a to v pravidelnou dobu vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 13.00 do 14.30 na vyšším stupni. Na nižším stupni po domluvě s pedagogy a rodiči pak ve školní družině nebo hned po vyučování.

Back to top