Třídní schůzky dne 12. dubna

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 12. dubna od 15 do 17 hodin proběhnou třídní schůzky na obou budovách školy za přítomnosti třídních učitelů a dalších pedagogů. 

Všichni jste tímto srdečně zváni.

Informační schůzka pro rodiče - zápisové lístky

Vážení rodiče, 

dne 13. března od 15.00 proběhne informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků na téma "zápisové lístky". 

Prosíme dotčené rodiče o přítomnost na schůzce, kterou povede výchovná poradkyně Mgr. Soňa Patakiová.

Třídní schůzky dne 18. prosince 2018

Vážení rodiče, 

informační schůzky týkající se prospěchu Vašich dětí v 1. pololetí proběhnou s ohledem na pořádaný lyžařský kurz ve čtrvrtek 18. ledna v době od 15 do 17 hodin.

Využijte možnosti kontaktovat nejen třídní učitele, ale i další pedagogy a zástupce vedení školy s Vašimi dotazy a připomínkami.

Srdečně zvou pedagogové.

 

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků 6. listopadu

Vážení rodiče,

v pondělí 6. listopadu v 15.45 se uskuteční informační schůzka pro rodiče vycházejicích žáků stran možností dalšího vzdělávání jejich dětí na střední škole. Od 16.00 jsou pak nachystány prezentace zástupců jednotlivých středních škol.Srdečně zveme na tuto akci, která má napomoci Vašim dětem správně nasměrovat jejich další kroky ve vzdělávání.

Soňa Patakiová, výchovná poradkyně

Třídní schůzky dne 9. listopadu 2017

Vážení rodiče, 

1. třídní schůzky tohoto školního roku se nezadržitelně blíží. Budou se konat 9. listopadu od 16.00 v obou budovách školy. Vyjma třídních učitelů svých dětí budete mít možnost mluvit i s dalšími pedagogy či zástupci vedení školy. Využijte tuto možnost informovat se o prospěchu svého dítěte.

Natálie Jaššová, ředitelka školy

 

Plánované termíny třídních schůzek byly stanoveny takto: 9. listopad / 4. leden / 12. duben / 5. červen

Jedná se vždy o čtvrtek. Rodičům bude k dispozici vždy třídní učitel pro celkové hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka, poté budou moci konzultovat výsledky i s vyučujícími daných předmětů.

Doba konání třídních schůzek: 15.00 – 17.00

 

Konzultační hodiny vyučujících

Uvedené termíny konzultačních hodin slouží k individuální konzultaci např. obtížného učiva, chování či prospěchu žáka apod. Je nutné si předem konzultaci s pedagogem domluvit – tzn. žák či rodič musí nejprve pedagoga kontaktovat, že má o uvedený termín konzultace zájem a musí sdělit, co bude tématem konzultace. Je možné domluvit se osobně, mailem či telefonicky.

 

Mgr. Lenka Galová                                      Mgr. Radek Gronych                                          Mgr. Hana Hladišová

Čtvrtek:     14.00 – 15.00                              Čtvrtek:     14.00 – 15.00                                      Úterý:     14.00 – 15.00

 

Mgr. Jiřina Holleschová                             Mgr. Jana Horáková                                        Mgr. Natálie Jaššová

Pondělí:     14.00 – 15.00                                Středa: 14.00 – 15.00                                          Úterý:     14.00 – 15.00

 

Mgr. Irena Karásková                                 Bc. Jana Kravčíková                                          Mgr. Iveta Krpcová

Pondělí:     14.30 - 15.30                              Čtvrtek:     14.00 – 15.00                                         Čtvrtek:     14.00 – 15.00

 

Ing. et Mgr. Rostislav Kulišan                   Mgr. Jana Obadalová                                      Mgr. Soňa Patakiová

Úterý:     14.00 – 15.00                                     Středa:     14.00 – 15.00                                       Úterý:     14.00 – 15.00

 

Mgr. Jana Schilderová                               Mgr. Emílie Ščurková                                        Bc. Alena Zeisbergerová

Středa:    14.00 - 15.00                                    Pondělí:     14.00 - 15.00                                       Středa: 14.00 – 15.00

 

Mgr. Jakub Zatloukal

Středa:     14.00 - 15.00

                  

Back to top