Ve středu 4. října děti strávily velmi příjemnou hodinu v místní knihovně. Do knihovny se žáci každý rok těší. Paní knihovnice jim připomněla výpůjční řád, zeptala se, které znají spisovatele a ilustrátory (znaly jich fakt dost) a šikovní čtenáři přečetli úryvky z pohádek a ostatní spolužáci hádali jejich název. A nakonec si děti mohly půjčovat a prohlížet knížky i časopisy podle svého uvážení. Někteří již do knihovny chodí a věřím, že po dnešní návštěvě čtenářů v naší třídě zase přibyde.

Více fotek z akce si můžete prohlédnout na FB-profilu školy zde.

M. Ščurková