Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků 6. listopadu

Vážení rodiče,

v pondělí 6. listopadu v 15.45 se uskuteční informační schůzka pro rodiče vycházejicích žáků stran možností dalšího vzdělávání jejich dětí na střední škole. Od 16.00 jsou pak nachystány prezentace zástupců jednotlivých středních škol.

Srdečně zveme na tuto akci, která má napomoci Vašim dětem správně nasměrovat jejich další kroky ve vzdělávání.

Soňa Patakiová, výchovná poradkyně

Třídní schůzky dne 9. listopadu 2017

Vážení rodiče, 

1. třídní schůzky tohoto školního roku se nezadržitelně blíží. Budou se konat 9. listopadu od 16.00 v obou budovách školy. Vyjma třídních učitelů svých dětí budete mít možnost mluvit i s dalšími pedagogy či zástupci vedení školy. Využijte tuto možnost informovat se o prospěchu svého dítěte.

Natálie Jaššová, ředitelka školy

 

Plánované termíny třídních schůzek byly stanoveny takto: 9. listopad / 4. leden / 12. duben / 5. červen

Jedná se vždy o čtvrtek. Rodičům bude k dispozici vždy třídní učitel pro celkové hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka, poté budou moci konzultovat výsledky i s vyučujícími daných předmětů.

Doba konání třídních schůzek: 15.00 – 17.00

 

 

 

Back to top