Vážení rodiče, 

na odkazech rozvrhů jednotlivých tříd (horní lišta - odkaz "Třídy") naleznete konkrétní informace včetně začátku výuky, rozvrhu a přidělených vyučujících. Tato infografika má pouze stručný informativní charakter.

Pro žáky II. stupně (6. - 8. třída) jsou plánovány 2 vzdělávací dny v týdnu počínaje 8. 6. 2020. Rodiče žáka mají povinnost žádost o vzdělávací aktivity oznámit (písemně, telefonicky) třídnímu učiteli do středy 3. června 2020.

INFOGRAFIKA

Harmonogram rozvolňování opatření ve školství dle MŠMT