Školní parlament se skládá ze žáků pátých až deváté třídy.

Vedoucím školního parlamentu je pan učitel Radek Gronych.

Školní parlament se schází v pravidelných schůzkách, diskutuje o věcech souvisejících se vzděláváním, učením a školou, dává podněty či připomínky ke zlepšení klimatu školy.

Back to top