Ve školním roce 2017-2018 a 2018-2019 se škola zapojila výše uvedeným projektem do výzvy MŠMT a národního programu "Podpora integrace romské menšiny", který si klade za cíl pomoci nejen žákům uvedené etnické menšiny, ale také všem žákům a pedagogům školy při práci s romskými dětmi a žáky. Letošní školní rok se zaměřuje na doučování, které vnímáme jako velmi přínosné. (ev. číslo projektu: ROMA-PIRM-2018-1-0041)

Pravidelná domácí příprava a doučování, které je realizováno prostřednictvím pedagogů, asistentů, případně externími pracovníky, pomáhá nejen romským dětem, ale všem, které se doučují, aby své školni povinnosti zvládaly snáze a aby se ulehčila cesta ke vzdělání nejen samotným dětem, ale také aby se pomohlo jejich rodičům a ve svém důsledku i pedagogům školy, kteří díky zajištění této lektorované domácí přípravy vědí, že žáci mají úkoly vypracovány a jsou na výuku připraveni.

Doučování pomáhá i nám pedagogům chápat nutnost pomoci nejen romské komunitě, ale také dětem výkonově slabším, z místního dětského domova, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve svém důsledku je pak přínosem nejen nabytá zkušenost či vědomost žáčka, ale samozřejmě i sdílení obtíží a problémů, které tyto děti mají.

 

logo mšmtZa finanční podporu, která v rozpočtu činila 138.000, jsme tímto vděčni MŠMT a Městu Budišov nad Budišovkou, které zajistilo dofinancování vlastního 30% podílu. 

 

Natálie Jaššová, ředitelka školy 

Back to top